Kongen gav oss et bra Bilde, under Besøket på Notodden 100 år.