Politimester i Telemark
Rita Kilvær var tilstede sammen med Kongen.