Trude Tobiassen
og barnehagebarn,
Aron Hvaale,
Tuva Mauno Aanjesen overrakte Kongen Blomster.