Fylkesordfører Sven Tore Løkslid holdt Apell utenfor Betanien Sykehus i Skien under La Betanien Leve 25.2.19 :-)