Sputnik sang på Frikirken på Bostrak Lørdag 9.10.21, for Inntekt til Barnehjemmet de samler inn penger til i Thailand. :-)