Fylkesråd for Kultur og mandfold Viken Fylkeskommune Tonje Kristensen taler, på Åpning av Kunst rett vest på Fossekleiva Kultursenter Berger. :-) Video Norgesbladet1.com Denny Omdal